Chế phẩm VODINE – AIZ Việt Nam

Shop

Chế phẩm VODINE – AIZ Việt Nam

Chế phẩm VODINE

0

VODINE-Aiz-Viet-Nam

0

Add to cart
Buy Now

THÀNH PHẦN: 100 ml chứa

Povidone iốt

CHỈ ĐỊNH

Sát trùng lồng, xe, nhà ở

LIỀU LƯỢNG

Sát trùng chuồng trại, thiết bị, phương tiện vận chuyển

Sát trùng vú, tử cung

Vết thương

Khử trùng trại giống

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Chế phẩm VODINE – AIZ Việt Nam”
Review now to get coupon!

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X